powered by Educa

Opleidingen

Zoek een opleiding:
terug Meer informatie over Licent Academy

Specialisatieopleiding Bedrijfsoverdracht Opleiding

AanbiederLicent Academy

Omschrijving

De komende jaren zullen tienduizenden ondernemers en DGA's hun bedrijf verkopen. Als adviseur of accountant kunt u een rol spelen in het bedrijfsopvolgingstraject van uw cliënt. Van essentieel belang is dat u en uw cliënt inzien welke aspecten in dit proces spelen, zodat u zich tijdig kunt voorbereiden en de juiste professionals kunt inschakelen. In deze vijfdaagse specialisatieopleiding leert u hoe de waarde van een onderneming wordt bepaald, hoe een bedrijfsoverdracht juridisch wordt vormgegeven, welke financieringsvormen er zijn en wat het belang is van een goede onderhandelingsstrategie. Op de fiscale aspecten, waaronder de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de Successiewet en de overdrachtsbelasting, gaat u de diepte in, zodat u uiteindelijk uw cliënt kunt begeleiden met een fiscaal optimale bedrijfsoverdracht.

Denk hierbij aan:
 • Wijziging van de regeling voor bedrijfsopvolging in de inkomstenbelasting
 • Wijziging van de terbeschikkingstellingsregeling
 • Een nieuwe Successiewet met een nieuwe regeling voor de bedrijfsopvolging
 • Aanpassingen in de vennootschapsbelasting met het oog op renteaftrek

U krijgt antwoord op de volgende vragen:
Hoe vindt de waardebepaling plaats en welke methoden zijn er?
Welke financieringsvormen voor de overdracht zijn er en wat zijn de fiscale gevolgen?
Bedrijfsopvolging met ingang van 2011: hoe werkt de nieuwe regeling?
De terbeschikkingstellingsregeling: waar zitten de valkuilen?
Wat betekent de Successiewet voor de bedrijfsopvolging?
Welke onderhandelingsstijlen zijn er en hoe zijn deze te onderscheiden van elkaar?

Studiebelasting:
De voorbereiding per bijeenkomst bestaat uit het lezen van circa 20 pagina's.

Programma

Dag 1: De waardebepaling van een onderneming

 • Voor- en nadelen van verschillende waarderingsmethoden
 • Verwachte vrije geldstromen en de rendementseis
 • De hoogte van de kostenvoet, risico's en de waarderingsbijeenkomst
 • Casus
 • drs. J.G. Groeneveld RA RV

  Dag 2: Bedrijfsoverdracht voor de IB-ondernemer

  • Introductie
  • Bedrijfsoverdracht: binnen of buiten de familiesfeer
  • Rechtsvorm van de onderneming (inclusief Wet personenvennootschappen)
  • Planning voor de bedrijfsoverdracht (rechtsvormkeuze, wijze van financiering, estate planning)
  • Waardering van de onderneming
  • Financiering van de overdracht en fiscale gevolgen
  • Staking van de onderneming
  • Verkooprijp maken van de onderneming
  • Terbeschikkingstellingsregeling (3.91 IBwinst uit onderneming) in het licht van bedrijfsoverdracht
  • Stakingsfaciliteiten
  • Ruisende versus geruisloze overdracht
  • Opvolgingsfaciliteiten (familiesfeer, buiten familiesfeer)
  • Oudedagsvoorzieningen in het licht van bedrijfsoverdracht
  • Overlijden van de ondernemer
  • BTW-aspecten bij bedrijfsoverdracht
  • Praktijkvoorbeelden en tips

  mr. S.F.J.J. Schenk en mr. J. Zwagemaker

  Dag 3: Bedrijfsoverdracht voor de AB-houder en Vennootschapsbelasting

  Aanmerkelijk belang 
  • Overdracht van de onderneming: activa/passiva of aandelenoverdracht
  • Terbeschikkingstellingsregeling (3.92 IBab-houders) in het licht van bedrijfsoverdracht
  • Holdingstructuren en bedrijfsoverdracht
  • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten voor AB-houders
  • Fusie- en splitsingsfaciliteiten voor AB-houders
  • Soorten aandelen, gewenste structuur in het licht van de bedrijfsopvolging
  • Wijze van herstructurering en fiscale gevolgen (inclusief omzetting van aandelen)
  • Pensioen en pensioenoverdracht
  Vennootschapsbelasting
  • Fusie- en splitsingsfaciliteiten in de vennootschapsbelasting
  • Praktijkvoorbeelden en tips
  prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis

  Dag 4:

  Financieringsaspecten

  • Berekenen van financieringscapaciteit
  • Branchespecifieke aspecten bij financiering van bedrijfsovername
  • Opstellen van een kredietvoorstel en het maken van de kredietofferte

  R. Jansen

  Onderhandelingen in het kader van een bedrijfsoverdracht

  Diverse onderhandelingstechnieken

  mr. E. Krens

  Dag 5: Juridische aspecten van de bedrijfsoverdracht

  Het overnameproces
  • De geheimhoudingsovereenkomst en de Letter of Intent
  • Precontractuele toezeggingen en afgebroken onderhandelingen
  • Soorten transacties (aandelen/activa-passiva)
  • Due diligence
  • De koopovereenkomst
  • Financiering en zekerheden
  • Financiering en vennootschapsrechtelijke aspecten
  • Garanties
  Erfrecht en schenking
  • Overgang onder bijzondere of algemene titel
  • Voorwaardelijke (herroepelijke) giften
  • Schenking of gift met tegenprestatie
  • Erfstelling of legaat als verkrijgingstool
  • Het ondernemerstestament?
  • Economische en juridische hindernissen in het erfrecht
  • Erfrechtelijke uitstelregelingen
  Successiewet en overdrachtsbelasting
  • Successierechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteiten
  • De Successiewet
  • Vastgoed en bedrijfsoverdracht: overdrachtsbelastingfaciliteiten

  prof.mr.dr. W. Burgerhart

  Sprekers

  prof.mr.dr. W. Burgerhart
  Hoogleraar fiscale aspecten van de notariële rechtspraktijk aan de Rijksuniversiteit Groningen, verbonden aan ScholsBurgerhartSchols en rechter-plaatsvervanger bij rechtbank Arnhem


  drs. J.G. Groeneveld RA RV
  Directeur Wingman Business Valuators BV


  prof.dr.mr. E.J.W. Heithuis
  Hoogleraar Fiscale Economie aan de Universiteit van Amsterdam, directeur Holland Tax Center, wetenschappelijk adviseur van BDO Belastingadviseurs en rechter-plaatsvervanger in Rechtbank Den Haag


  R. Jansen
  Directeur Bedrijven Rabobank Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest 


  mr. E. Krens
  Directeur Merlijn Groep 


  mr. S.F.J.J. Schenk
  Directeur fiscale en juridische zaken bij de GIBO Groep in Arnhem, voorzitter van Register Belastingadviseurs 


  mr. J. Zwagemaker
  Managing director Zwagemaker Belastingadviseur BV

  Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door Educa