powered by Educa

Opleidingen

Zoek een opleiding:
terug Meer informatie over Grensoverschrijdend Werken

Keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen Seminar

AanbiederGrensoverschrijdend Werken
Kosten€ 395,00

Omschrijving

Op 14 juni 2012 is het nieuwe besluit over het keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen gepubliceerd. Het systeem is daarmee een meerkeuzesysteem geworden. Maar welke keuze moet u uw buitenlandse klanten of werknemers adviseren?

Het merendeel van belastingplichtigen die niet in Nederland wonen maakt gebruik van het keuzerecht. Het keuzerecht biedt toegang tot hypotheekrenteaftrek eigen woning, aftrek alimentatie, heffingskortingen, partnerregeling, etc. Het keuzerecht zoals dit in de wet op de inkomstenbelasting is opgenomen is inmiddels achterhaald door het besluit van 2 juni 2012 en recente jurisprudentie van het Gerechtshof te Den Bosch. De positie van de belastingplichtige die niet in Nederland woont is veranderd. Dat biedt kansen als men weet welke regeling voor welke doelgroep het gunstigst is.

Voor inwerkingtreding van dit besluit was toepassing van het keuzerecht een keuze waaraan grote financiële risico’s verbonden waren. Het besluit beëindigt dit risico voor bepaalde groepen buitenlandse belastingplichtigen. In ieder geval is het van belang dat de rechten veilig gesteld worden. Deze mogelijkheden zijn zeker niet alleen relevant voor grensarbeiders die wonen in Duitsland of België met een eigen woning, maar ook voor tijdelijk in Nederland werkzame werknemers, pensioengerechtigden etc. Recente jurisprudentie van het Gerechtshof te Den Bosch en het Europese Hof van Justitie bieden mogelijk nieuwe (aftrek)mogelijkheden voor buitenlands belastingplichtigen, ook voor hen die eerder geen gebruik maakten van het keuzerecht.

Tijdens deze studieochtend brengen we u geheel op de hoogte, zodat u uw buitenlandse klanten of werknemers beter kunt adviseren en voorlichten.

Bestemd voor

De studieochtend Keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen is vooral van belang voor:

-          Adviseurs van personen die een buitenlandse eigen woning hebben en in Nederland werken

-          Hypotheek- en financieel adviseurs van niet-inwoners van Nederland

-          HR-medewerkers die werken met in het buitenland wonende werknemers

-          Grensarbeiders

Programma

09.15 uur  Ontvangst

09.30 uur  Deel 1

-          Buitenlandse belastingplicht

-          Het per 1 januari 2001 ingevoerde keuzerecht voor buitenlands belastingplichtigen

-          Non-discriminatiebepalingen in het verdrag met België en het oude en nieuwe verdrag met Duitsland

11.00 uur  Pauze

11.15 uur  Deel 2

-          De 90%-regeling, zoals opgenomen in het besluit van 14 juni 2012

-          Gevolgen van recente jurisprudentie en mogelijke toekomstige ontwikkelingen voor alle buitenlands belastingplichtigen

-          Tegen welke aanslagen kunt/moet u bezwaar maken?

-          In hoeverre het besluit ook van belang is voor vanaf 2001 al vaststaande aanslagen

12.45 uur  Afsluiting en lunch

Sprekers

De docent tijdens deze studiedag is Carlo Douven.

De heer mr. C.L.J.R. Douven is freelance docent internationaal belastingrecht, inkomsten- en loonbelasting, expats, pensioen internationaal, ontslaguitkeringen en financiële planning. Hij is voorzitter van de kennisgroep Internationaal Belastingrecht inkomstenbelasting niet-winst/loonbelasting bij de Belastingdienst.
De heer Douven heeft veel praktische ervaring met dit onderwerp.

Kosten

€ 395,00

Prijzen zijn exclusief 19% btw.

Dit onderdeel wordt mede mogelijk gemaakt door Educa